Türkiye´nin tek ve en büyük güneş enerjisi platformuna hoş geldiniz!

Kars ve çevresinde güneş enerjisi tekniğinde deneyimli kişi veya kuruluşlarla çalışmak istiyoruz.

Güneş Enerjisi Platformu

Bu platform yenilenbilir enerjiler hakkında bilgilendirmek, fikir alışverişinde bulunmak, araştırmak ve uygulama anaçlı kurulmuştur. Bu platforma, amacı ve kapsamı dahilinde resimli veya düz makale, yazı göndermek, görüş bildirmek serbesttir. Her makale veya metin, sahibinin adıyla yayınlanacaktır. Makale ve metinler sadece uygunluğu açısından, içeriğine dokunulmadan yayınlanabilecek.

Güneş Enerjisi

Güneş, sistemimizin en büyük ısı ve ışık kaynağı. Güneşe enerjisi, dünyamızda kullanılabilecek enerji miktarının yaklaşık 10.000 katına sahiptir. Güneş enerjisini ve ışınlarını elektrik ve ısı kaynağına çevirmede kullanılmaktadır. Fotovoltaj veya fotovoltaik, halk arasında kullanılan terimler güneş enerjisi veya solar, güneş ışınlarının belirli bir teknik uygulamayla solar hücrelerinin elektrik akımına çevirmesidir. Solar hücreleri fiziksel yapıda silisyumun(Si) kimyasal bileşenlerinde oluşmaktadır. Havada serbest halde dolaşan atom ve elektronların güneş ışınlarıyla hareketlenmesiyle enerji yüklü fotonlara dönüşmesi, fotovoltaj kristal yapısına etki eden fotonlar eksi ve artı yüklü elektronlara dönüşür ve kutuplaşırlar. Yüksek enerji yüklü iki katmandan biri artı diğer ise eksi değerlidir. Her iki katman birlikteliği doğru akım verir.

Güneş ve Dünyamız

Güneşin etrafındaki dokuz gezegenden biri olan dünyamız, ışığını güneşten almaktadır. Güneş ısınlarının dünyaya 8,5 dakikada gelmesi, dünyanın yörüngesinde güneşe olan mesafeleri, kendi eksenine olan eğimi ve atmosferde havayı ısıtmasıyla, çesitli coğrafi ve yüzeysel farklılıklar da hesaba katılırsa iklimlerin oluşumuyla ekvatordan kutuplara doğru ısının düşmesi kolayca anlaşılır.
Her ne kadar doğal ortamlarda güneş ışınlarından faydalansak da, gerekti enerji ürtermekte güneş ışınlarından fayda sağlayamamaktayız.
1940larda silisyum ve germanyum gibi yarı iletkenlerin elektronikde ve fizikde ilk defa kullanılması, zaman içinde gelişen teknolojiyle birlikte, yarı iletkenlerin elektronik ve diger teknik sahada topyekün kullanılması, hızlı bir değişme getirmesine rağmen, bu değişim, fotovoltaj kristallerinin üretilmesinde gerektiği ilgiyi bulamamıştır. Yari iletkenlerin gerektiği gibi üretilmesi diğer alanlarda kullanılması fotvoltaj sahasında da kullanılması, günümüz enerji ihtiyacını belirli miktarda giderebilecek olurdu.

Yenilenebilir Enerjiler

Önümüzdeki hedeflerden biri de, 21.yy enerji üretimi için fosilli yakıtlardan, baraj yapımlarında vaz geçip, temiz, teknolojiye uygun, yenilenbilir enerji kaynaklarından enerji üretilmesini gerektirmekdir.
Türkiye bulunduğu coğrafi konumunu da dikkate alınırsa, geniş alanlara yayılabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına sahiptir. Güneş enerjisinin toroslardaki ışık ve ısı şiddeti, yer yer sahradaki ısı ve ışık şiddetine yakın olduğu, bilimsel araştırmalarla tesbit edilmiştir.

Toroslara kurulacak güneş ve rüzar enerji tesisleri, tüm akdeniz bölgesinin enerji ihtiyacını karşılamaya yetecektir. Batıya doğru gidildikçe rüzgar şiddetinin artması, bu alanların, rüzgardan elektrik enerjisi elde etmede yegane uygun olduklarının kanıtır. Tarıma uygun olmayan yerlere solar tarlalarının kurulması, elektrik enerjisi üretiminin yanında, teknik bilimsel alanlarda araştırma yapılmasına da öncülük edecektir. İlk yatırım yıllarında pahalı gibi gözüken tesisler azami 4,5 yıl sonra kendini amorti edecekleri gibi, tesislerin 25 yıllık ek maliyetsiz işleyeceğini düsündüğümüz de, geri kalan amorti fazlası yıllarda elektrik enerjisi üretimimiz masrafsız olacaktır.

Bölgesel Kazanç

Akdeniz bölgesinin akdenizin doğusunda bulunması, hem deniz hem de karadan faydalanmamızı gerektirir. Bu bölgeye kurulan yenilenebilir enerji tesisleri, bölgedeki komşu ülkeler öncülük edebileceği gibi, ticari ve teknolojik ilişkileri de artıracaktır. Deniz yolu üzerinden fotovoltaj ticaretinin kısa sürede okyanusa açılması da bölgeye ayrı bir önem kazandırır.

Güneş enerjisinin toroslardaki yoğunluğunun, sahranın bazı bölgelerindeki yoğunluğa denk olduğu bilinmektedir. Torosların Muğla, Antalya, Mersin, Karaman ve Adana şeridine kurulacak solar enerji tarlaları tüm bölgeninin elektrik enerji gereksinimini çözecektir.

Akdeniz bölgesinde binaların çatılarına yerleştirilecek fotovoltaj tesisleri, her binanın elektrik enerjisini karşılayacağı gibi artan fazlasını da şebekeye vererek genel kullanımı destekleyecektir.

Akdeniz bölgesinde yılın 12 ayı tarımda sera yapıldığı gerçeği de göz önünde bulundurulursa, seralar üzerine kaplanacak ince membran fotovoltaj üniteleri, seraların ihtiyacı olan enerji gereksinimini karşılayacaktır.

Kaynak Resim: http://www.eie.gov.tr

Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Mühendisliği

Gelişmiş ülkelerde klasik elektrik mühendisliği eğitimi son bir kaç yıldan beri, yerini yenilenebilir enerji mühendisliğine bıraktı. Temel eğitim ile birlikte, tabiata zarar vermeden yenilenebilir enerjileri araştırmak var olanları da uygulamak birer akademik gereksinim oldu. Yenilenbilir enerji kaynaklarından en belirginleri ise, güneş enerjisi ve rüzgardır. Gerci, rüzgar enerjisi güneş enerjisinin bir türevi olmasına ragmen, ayrı bir uzmanlik alanıdır. Güneş Enerji Teknikleri incelenirken, fotovoltaj veya fotovoltaik (Photovoltaik -PV) yani ışıktan elde edilen elektrik anlamında, fiziğin temel kullarının yanı sıra, elektrik fizigi, elektrik ve elektronik temel bilgileri, yarı iletkenlerin tekniği, işlev ve uygulanmaları, devre elemanları, elekrik üretimi depolanması ve dağıtımı, mekanik mühendisliğini ve mimarliği da içeren çok geniş bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Günümüzde elektrikli arabaların üretildiğini ve yakın bir zamanda bu arabaların sayısının da artacağı, yenilenebilir elektrik enerjisinin üretiminin önemini artıracaktır.